Henk Helmantel - Schaal met pruimen

€ 78,51

Formaat afbeelding 32 x 41 cm op Fine Art Paper.

Wordt geleverd met een, door de kunstenaar gesigneerd certificaat van echtheid.

De prijs is exclusief lijst, opspannen en BTW. In de showroom kunnen wij u een geschikte lijst voor het kunstwerk adviseren en verzorgen.